Konst

Är du intresserad av färg och form? I våra stora konstateljéer inspireras du och lär dig att utveckla fantasi, bildseende och din skapande förmåga.

Konstgrupper

Plats: Esteten i Kungsbacka, Galaxen i Onsala
Ålder:
 7-20 år
Lektionslängd:
 Varierar beroende på ålder

Klicka här för att se aktuellt schema

I Kulturskolans konstgrupper får du använda en rad olika tekniker när du tecknar, målar, arbetar i lera eller i någon annan konstnärlig form. I undervisningen utforskar vi både traditionella och experimentella tekniker.

Vi hittar nya sätt att skapa på och blandar gärna och respektlöst olika uttryck.
Varje läsår får du som önskar delta i workshoppar, utställningar med mera.

Konst för barn och föräldrar

Plats: Esteten i Kungsbacka 
Tid: Tisdagar 16.45-18.15
Ålder: 7-20 år

Ingen föranmälan eller kostnad. Det är begränsat med platser, så kom helst när det börjar.

Detta är en kurs där barn kan komma med sina föräldrar eller mor- och farföräldrar och jobba med konst.

Vi jobbar med olika tekniker och har olika uppgifter vid varje tillfälle. Det är ingen föranmälan och ni kan komma en eller flera gånger under läsåret.