Inställda lektioner

Om lektionen är inställd meddelar vi det via sms, mejl och en lapp på dörren till lektionssalen.

Om läraren inte kan komma till en lektion och vi inte kan sätta in vikarie, måste vi tyvärr ställa in undervisningen. Vi skickar ut information om att lektionen är inställd via sms och/eller mejl till det nummer och mejladress som du lämnade i anmälan eller återanmälan.

Vi sätter även upp ett meddelande på dörren till lektionssalen, om den inställda lektionen är på dagtid.

Vi kompenserar inte för en inställd lektion, men alla är dock garanterade undervisning vid 25 tillfällen under ett läsår. I dessa tillfällen ingår det att delta i utställningar, föreställningar, konserter och projekt av olika slag.