Avgifter för Kulturskolan

Här hittar du uppgifter om avgifter, syskonrabatter och andra regler för Kulturskolan.

Avgifter

Terminsavgift betalas av alla som tackat ja till erbjuden plats. Fakturan skickas till målsman som undertecknat anmälan, och som därmed är betalningsansvarig. Avgiften betalas en gång per termin och är för närvarande:

Per ämne/instrument: 950 kr 

Enbart kör eller orkester: 475 kr, kostnadsfritt för elever på Kulturskolan

Suzukiundervisning: 1900 kr 

Fördjupningslinjen musik: 1900 kr 

Danslinjen: 1900 kr  

Syskonrabatt

Om flera barn från samma hushåll deltar i Kulturskolans verksamheter sänks avgiften för tredje barnet med 50 procent. För ytterligare barn utgår ingen avgift. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress, men behöver inte vara biologiska syskon. Samma målsman undertecknar samtliga ansökningar.