Kulturskolans elevenkät

Tack till dig som svarade på Kulturskolans elevenkät! Dina svar hjälper oss att bli bättre. Vi kontaktar inom kort de som vunnit biobiljetter.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring undersökningen eller vill veta mer, kontakta gärna Jessica Andersson Sjögerén, 0300-83 52 23, jessica.sjogeren@kungsbacka.se