Några av kulturskolans lärare i en av pianosalarna i Kyrkskolan.

Kortare köer med nya lokaler i Kyrkskolan

Kulturskolan har fått fler lokaler – i Kyrkskolan. I och med att lokalerna är så stora har det öppnat sig nya möjligheter för oss att arbeta i pianostudio där flera elever spelar tillsammans i grupp.

I och med att lokalerna är så stora har det öppnat sig nya möjligheter för oss att arbeta i pianostudio där flera elever spelar tillsammans i grupp.

Flera i varje grupper

Numera bedrivs kulturskolans undervisning i större grupper. I pianosalen finns idag elva el-pianon. Tidigare arbetade vi ofta med enskilda elever och det var en eller två elever på varje lektion, idag arbetar vi istället i mindre grupper med upp till tio elever per grupp där eleven blir erbjuden en tid när grupplektionen är. Det innebär att de långa väntetiderna för att få möjlighet att spela piano i Kulturskolan har minskat. Nu kan vi erbjuda många fler möjligheten att lära sig spela piano.

- Det gäller också för gitarrlektionerna – och där är köerna helt borta, för första gången på många år, säger Anna Hjelm-Woll, utvecklare på Kulturskolan.

Kyrkskolan har bra lokaler

Totalt har Kulturskolan tre lokaler av lite olika storlek till sitt förfogande. Här ges undervisning i:

  • Piano
  • Fiol
  • Klarinett
  • Tvärflöjt
  • Blockflöjt
  • Oboe
  • Film

Dessutom har Kulturskolan ett integrationsprojekt där både svenska och nyanlända ungdomar erbjuds kortkurser bland annat i dans, konst och musik & sång. 

Filmen håller till i aulan där finns det gott om plats.

- Ja, tänk om vi kunde få ordning på scenen och kanske en bra projektor och duk. Tänk att kunna se filmerna som våra elever skapar på storduk, säger Clara Olausson filmlärare på Kulturskolan.

Hur länge får ni vara kvar i Kyrkskolan?

- Jag räknar med att vi kan vara här fram tills vi har byggt till Fyren och Esteten. Vi trivs bra här och ser gärna att vi får ännu fler lokaler, säger Per Graneld.

På bilden, från vänster: Björn Strand, Clara Olausson, Cecilia Winge, Karin Nygren, Magnus Nilsson,  Elisabeth Eriksson, Rian Utbult, Johan Ridaeus och Monica Karnert.