Suzuki

Fiol och cello enligt Suzuki-metoden

Var och när sker undervisningen?

På skolor och fritidslokaler i hela kommunen och i centrala Kungsbacka efter skoltid. 
Ålder:
 Anmälan för dig som är 5 och 6 år.

Den japanske violinisten Shinichi Suzukis pedagogiska utgångspunkt är att varje människa är född med en oändlig uppsättning förutsättningar och begåvningar. Metodens grund är att barnet lär sig spela på samma sätt som det lär sig tala, genom att lyssna och härma. Lektionerna sker tillsammans med förälder, i grupp och enskilt.