Kulturskolan hälsar på

Kulturskolan hälsar på (tidigare KISK) är Kulturskolans verksamhet som riktar sig till elever i årskurs två.

Kulturskolan och Kungsbackas skolor har i många år samarbetat genom att erbjuda kultur i skolan till barn i grundskolans lägre årskurser. Numera får alla i årskurs två möjlighet att få besök av kulturskolans lärare under fem veckor. Genom att satsa på kultur i skolan får alla barn oavsett bakgrund möjlighet att ta del av kultur och att själva skapa.

Syftet med Kulturskolan hälsar på är att lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för de estetiska ämnena och dess betydelse för hela läroprocessen. Även grundskolans lärare får fortbildning i de estetiska ämnena genom att delta tillsammans med eleverna. Ledorden för Kulturskolan hälsar på är kvalitet, mångfald och samarbete.

Inför varje termin kommer förfrågan om deltagande att skickas ut till alla årskurs två. Är ni nyfikna på Kulturskolan hälsar på redan nu, kontakta oss gärna så berättar vi mer!

För mer information, vänligen kontakta: jessica.sjogeren@kungsbacka.se