Kulturskolan utvändigt

Kontakta oss

Expedition

Kungsbacka kulturskola
Kulturhuset Fyren | Borgmästaregatan 6
Box 10071 | 434 21 Kungsbacka

0300-83 40 00
kulturskolan@kungsbacka.se

Administration

Enhetschef Per Graneld
0300-83 41 63
0705-67 18 42
per.graneld@kungsbacka.se

Utvecklare Kirsten Møller (Tjänstledig läsåret 17/18)
0300-83 52 23
0700-83 37 43
kirsten.moller@kungsbacka.se

Utvecklare Jessica Sjögerén ( Vik läsåret 17/18)
0300-83 52 23
0700-83 37 43
jessica.sjogeren@kungsbacka.se

Planeringsledare Anna Hjelm-Woll
0300-83 52 19
0706-40 52 19
anna.hjelm-woll@kungsbacka.se

Administratör Annette Josefsson
0300-83 41 20
annette.josefsson@kungsbacka.se

Vaktmästare/tekniker Mikael Lindberg
0300-83 48 86
0705-86 13 03
mikael.lindberg@kungsbacka.se

Kontaktuppgifter till lärare, klicka här