Kulturhuset Fyren Esteten utvändigt

Scheman och lokaler

Här hittar du scheman och lokaler för gemensam undervisning. Schemat för hösten 2018 är under uppdatering kommer inom kort.

Gemensam undervisning avser t ex kör, ensemble och orkester.

För dig som spelar instrument och sjunger solosång gäller individuella scheman. Dessa meddelas separat till varje elev.

Schema och lokaler uppdateras varje termin.