Inställda lektioner

Inställd lektion meddelas via sms eller, under dagtid, med ett meddelande på dörren.

Om läraren inte kan komma till en lektion och vi i den akuta situationen inte kan sätta in vikarie, tvingas vi tyvärr ställa in undervisningen. Information om inställd lektion skickas via sms till det nummer som lämnats i anmälan eller återanmälan.

Om den inställda lektionen är på dagtid meddelas berörd skola och ett meddelande sätts upp på dörren.

Kompensation för inställd lektion lämnas inte, alla är dock garanterade undervisning vid 25 tillfällen per läsår. I dessa tillfällen ingår deltagande i utställningar, föreställningar, konserter och projekt av olika slag.