Spiraltrappa

Välkommen till ett nytt läsår!

Höstens kurser startar 4 september. Om du har frågor om schema ska du kontakta läraren för kursen. Uppsägning av plats för hösten ska ske senast 11 september.

31 augusti var det föräldramöte för alla föräldrar till nyanmälda elever. 160 föräldrar kom på mötet och fick allmän information om Kulturskolan och möjlighet att träffa Kulturskolans lärare. Ett varmt tack till alla er som kom!

Hade du inte möjlighet att komma på föräldramötet? Här hittar du praktiskt information om bland annat läsårstider, sjukanmälan och avgifter:

Att gå i Kulturskolan

Här anmäler du dig eller säger upp din plats på Kulturskolan:

Anmälan

Vi kan glädjande nog meddela att alla elever som sökt gitarr under våren har blivit erbjudna plats!