Uppehåll och uppsägning av plats

För att säga upp plats på Kulturskolan fyller du i formuläret nedan. Det räcker inte att utebli från lektion eller informera läraren. Uppsägning under pågående termin är inte skäl till återbetalning av debiterad avgift.
Har eleven ett låneinstrument ska detta återlämnas.

Uppsägning av plats för höstterminen 2017 ska göras senast 11 september.
Uppsägning av plats för vårterminen 2018 ska göras senast 15 december 2017.
Om elev slutar efter två erbjudna lektionstillfällen debiteras halv avgift, efter tre tillfällen debiteras full avgift.

Berätta gärna för oss varför ni säger upp platsen. Vi är tacksamma för era tankar och synpunkter, så att verksamheten kan utvecklas.

Uppehåll

Om plats inte kan utnyttjas på grund av sjukdom eller olycksfall kan reducering av avgiften göras. Beslut fattas efter prövning i varje enskilt fall. Uppehåll beviljas vid särskilda skäl, som t ex längre sjukdom eller vid utlandsarbete för familjen.

Vill du avsluta din kurs?
Här kan du göra din uppsägning
Ange folkbokföringsadress