Anmälan och avanmälan

Här kan du anmäla dig eller säga upp din plats på Kulturskolan:

Anmälan eller avanmälan

Vem kan gå i Kulturskolan?

Elever som är upp till 20 år och folkbokförda i Kungsbacka kommun, eller som går i grundskola i Kungsbacka, är välkomna till Kulturskolan. Elev som flyttar från annan kommun och som deltar i kommunal kulturskola där har förtur.

Antagningsbesked

Besked för höstterminen meddelas i slutet av juni till de elever som antagits. Antagning sker främst vid terminsstart, men även under läsåret om det blir lediga platser. Elever som erbjuds plats under pågående läsår får tacka nej en gång, därefter måste ny ansökan göras. När elev antas behålls platsen tills avbrott meddelas via vår anmälanssida

Placering i kö

Anmälningsdatumet avgör placering i kön. Fördelning av lediga platser sker i köordning med hänsyn till var platsen blir ledig. Därför går det inte att svara entydigt på vilken plats man har i kön. Vid samma sökdatum tilllämpas lottning.